ส่วนของโครงรถบรรทุก

น็อตล้อหลัง, ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของรถบรรทุก.